MISJA

Upowszechnianie postaw przedsiębiorczości, pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na bazie innowacyjnych pomysłów...Czytaj dalej...
OFERTA

Posiadamy doświadczenie poparte sukcesami w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju eksportu dla przedsiębiorców (przygotowujemy m.in. Plany Rozwoju Eksportu, Strategie/Modele Biznesowe, Strategię finansowania działań eksportowych)...Czytaj dalej...
O ORP

Fundacja Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości Start Up jest podmiotem świadczącym usługi doradcze w zakresie wsparcia merytorycznego przedsiębiorców. Zakres działalności fundacji skupia się na realizacji przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez m.in realizację projektów badawczo-rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych produktów i procesów....Czytaj dalej...
KONTAKT
Fundacja Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości Start Up EMAIL: biuro@orp.org.pl

Czytaj dalej...

ORP Start UP

Copyright © Your Website 2012-2016